All Categories

    [@sidecats]


Pages


Londra, altın çağının sona ermesi durumunda 2017'de birlikte olmalı

(
London must stand together in 2017 if its golden age is not to end
)

Üç yıl boyunca, İngiltere'nin başkenti güçten güce çıkıyor. Black Monday ya da 2008 küresel krizi değil, orijinal Binyıl Kubbesi değil, 7/7 bombalama olaylarını ya da 2011 ayaklanmalarını değil, potansiyelini ve büyümesini engelleyen hiçbir şey bastırmadı. Ekonomisi, ülkenin geri kalanına hız kazandıracak ve sübvanse edecek, yine de yeni bölgesel hükümet kademesi olan belediye başkanlığı ve Büyük Londra Otoritesi (GLA) bir başarı elde


About the Author

darirara
İngiliz Haber Ajansı The website hosting the content of Londra, altın çağının sona ermesi durumunda 2017'de birlikte olmalı if you are interest like this topic. it's for you!

Most Viewed - All Categories