All Categories

    [@sidecats]


Pages


Trump ve Brexit progressive'leri terk ettiler - cesaretlendirilmeliydiler

(
Trump and Brexit left progressives aghast – they should be emboldened
)

2017'de ilericiler nasıl kazanabilir? Sorunun pozlandırılması bile tuhaf geliyor - neredeyse bir kategori hatası - "kazanan" bu kadar çok ilerici uygulamada bir yönlendiren olarak pek az var. Geç Peter Cook, Lord Beaverbrook'un medya imparatorluğu için çalışan bir solcu oynadığı bir taslak hazırladı (Rupert Murdoch'u düşünüyorum). Cook arkadaşına, sonsuza kadar radikal kalmasını sağlar. "Yazıda bir sözcüğe inanmayan genç, ilerici, libera


About the Author

darirara
UK News The website hosting the content of Trump ve Brexit progressive'leri terk ettiler - cesaretlendirilmeliydiler if you are interest like this topic. it's for you!

Most Viewed - All Categories