All Categories

    [@sidecats]


Pages


Ortaçağ il sınırları bir şey, ekonomik coğrafya başka

(
Medieval county boundaries are one thing, economic geography another
)

2012'ye kadar Barnsley konseyinin genel müdürü olarak Sheffield şehir bölgesinin oluşumuyla ilgili erken, zor tartışmalara taraf oldum; Zor çünkü Derbyshire ilçe meclisi (ve benzer şekilde, Nottinghamshire ilçe meclisi), kurumsal düzenlemeleri alt bölgenin ekonomik coğrafyasının gerçekliğini yansıtmaya yönelik makul bir tartışmaya girmeyi reddetti. Ekonomik veriler Chesterfield'ın gerçekten Sheffield şehir bölgesi ekonomik alanının bir parças


About the Author

darirara
UK News The website hosting the content of Ortaçağ il sınırları bir şey, ekonomik coğrafya başka if you are interest like this topic. it's for you!

Most Viewed - All Categories